مجتمع تجاری پریس سنتر

مجتمع تجاری پریس سنتر

6 دستگاه آسانسور و 8 دستگاه پله برقی

خدمات سرویس نگهداری آسانسور پله برقی شرکت آسانسور افرندپارس میباشد که یک تکنسین مقیم بصورت شبانه روزی در محل پروژه حضوردارد.
شایان ذکر است جنرال سرویس وتعویض هندریل یکدستگاه پله برقی واستارت مجدد آن بتازگی انجام شده است.

  • گروه پروژه:
  • سفارش دهنده:
  • تاریح آغاز پروژه:
  • تاریح پایان پروژه: