مجتمع تجاری یگانه (خیابان جمهوری)

مجتمع تجاری یگانه (خیابان جمهوری)

تبدیل یک دستگاه آسانسور به دودستگاه دوقلو

بازسازی و تبدیل یک دستگاه آسانسور به دودستگاه دوقلو

بازسازی پروژه ی مجتمع تجاری یگانه جمهوریه که در حال بازسازی و تبدیل یک دستگاه آسانسور به دودستگاه دوقلو در همان فضا

  • گروه پروژه: بخش فنی افرندپارس با نظارت: جناب آقای مهندس علی اصغر جلیلوند مکانیک: آقای رضا رنجبر آقای مهرداد جلیلوند راه اندازی : آقایان شهرام بختیاری ایمان شیخی حامد متولیان
  • سفارش دهنده: هیات مدیره مجتمع تجاری
  • تاریح آغاز پروژه: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
  • تاریح پایان پروژه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

نصب وراه اندازی  اولیه آسانسور فوق نیز درسال 94 در مجتمع تجاری یگانه توسط شرکت افرند پارس انجام شده بود به دلیل ترافیک بالای مراجعه کنندگان و به سختی با طراحی خاص ومنحصربفردجناب آقای علی اصغر جلیلوند مدیریت مجموعه در همان فضای موجود و با اندکی تغییر یک لاین  آسانسورموجود تبدیل به دو لاین گردیده تا از مشکلات ترافیکی مجتمع تاحدود زیادی کاسته شود.