تعرفه ها

هزینه، تعرفه و نرخ تعمیر و سرویس آسانسور

شاید برای شما یا ساختمانتان پیش آمده که ناگهان به تعمیر آسانسور نیاز پیدا کرده‌اید و از هزینه تعمیر آسانسور یا تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور بی‌اطلاع هستید. اصلاً ممکن است مطمئن نباشید که تعرفه، هزینه یا نرخ خدمات تعمیر آسانسور با خدمات نگهداری و سرویس آسانسور چه تفاوتی دارد. حقیقت این است که نرخ مصوب هزینه سرویس و نگهداری آسانسور یا تعمیر آسانسور توسط سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی ایران به‌طور سالانه تعیین می‌شود.

بااین‌حال شیوه ارائه خدمات تعمیر و سرویس آسانسور در ساختمان‌های مختلف تفاوت دارد. در این مقاله سعی می‌کنیم هزینه و تعرفه تعمیر و سرویس آسانسور را برای شما شرح بدهیم. آنچه در این مقاله خواهید خواند:

  • نرخ مصوب هزینه تعمیر و نگهداری و سرویس آسانسور
  • هزینه‌ رایج تعمیر و نگهداری و سرویس آسانسور طبق بررسی‌های ما
  • هزینه تعمیر و سرویس آسانسور در دنیا

یادآوری می‌شود که خدمات سرویس آسانسور معمولاْ به‌صورت دوره‌ای و با عقد قرارداد صورت می‌گیرد، هرچند تعمیرهای موردی آسانسور برای آسانسورهایی که تحت پوشش یک سرویسکار نیستند نیز ممکن است.

 

 

شاید برای شما یا ساختمانتان پیش آمده که ناگهان به تعمیر آسانسور نیاز پیدا کرده‌اید و از هزینه تعمیر آسانسور یا تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور بی‌اطلاع هستید. اصلاً ممکن است مطمئن نباشید که تعرفه، هزینه یا نرخ خدمات تعمیر آسانسور با خدمات نگهداری و سرویس آسانسور چه تفاوتی دارد. حقیقت این است که نرخ مصوب هزینه سرویس و نگهداری آسانسور یا تعمیر آسانسور توسط سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی ایران به‌طور سالانه تعیین می‌شود.

بااین‌حال شیوه ارائه خدمات تعمیر و سرویس آسانسور در ساختمان‌های مختلف تفاوت دارد. در این مقاله سعی می‌کنیم هزینه و تعرفه تعمیر و سرویس آسانسور را برای شما شرح بدهیم. آنچه در این مقاله خواهید خواند:

  • نرخ مصوب هزینه تعمیر و نگهداری و سرویس آسانسور
  • هزینه‌ رایج تعمیر و نگهداری و سرویس آسانسور طبق بررسی‌های ما
  • هزینه تعمیر و سرویس آسانسور در دنیا

یادآوری می‌شود که خدمات سرویس آسانسور معمولاْ به‌صورت دوره‌ای و با عقد قرارداد صورت می‌گیرد، هرچند تعمیرهای موردی آسانسور برای آسانسورهایی که تحت پوشش یک سرویسکار نیستند نیز ممکن است.

قیمت و شیوه ارائه خدمات سرویس و تعمیر آسانسور 

خدمات سرویس و تعمیر آسانسور برحسب نوع ساختمان، اداری، تجاری یا مسکونی بودن آن و تعداد طبقات تفاوت‌هایی دارد. ساختمان‌ها معمولاً قراردادهایی برای تعمیر و نگهداری آسانسور منعقد می‌کنند. برحسب این قراردها شرکت ارائه‌دهنده خدمات موظف می‌شود که به‌طور دوره‌ای و در زمان‌بندی‌های ذکرشده در قرارداد نسبت‌به بازدید و سرویس بخش‌های مختلف آسانسور اقدام کند.

نرخ مصوب هزینه تعمیر و سرویس آسانسور (1399)

در ایران، «سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی و خدمات وابسته» یا ISEEI سالانه نرخ‌نامه مصوبی را برای قراردادهای سرویس و نگهداری آسانسور و همین‌طور پله‌های برقی تدوین می‌کند. برای نمونه نرخ‌نامة سال 99 به قرار زیر است:

تگ ها:
    هزینه، تعرفه و نرخ تعمیر و سرویس آسانسور